Supporttelefonen är i på Läsö i Danmark där den inte tycks fungera, skriv på forumet istället.
Din webbläsare är för gammal och kanske inte fungerar så bra med Horsemanager. Ladda ner Firefox, Chrome eller Opera.
 

Användaravtal för webbtjänsterna Horsemanager och Vetmanager

Version 1.3, 2018-11-29

Beskrivning av tjänsten


Horsemanager är en webbtjänst för att sköta administration runt hästföretagande. Mycket är gratis, det finns tilläggsmoduler för tex hovslagare och ridskolor som kostar pengar. Veterinärmodulen i Horsemanager är till för journalföring och administration för veterinärer. Det går att arbeta med veterinärmodulen i ett mer anpassat gränssnitt genom att gå in på tjänsten via vetmanager.se istället för via horsemanager.se. Vetmanager och Horsemanager är alltså samma tjänst.
 De som vill använda tjänsten registrerar ett konto för sin verksamhet. Ett sådant konto kallas gård i Horsemanager och klinik i Vetmanager. (Nedan används begreppet gård för både gård och klinik.) Dessutom skapas ett personligt inloggningskonto.
 Under gården kan man skapa fler personliga inloggningskonton för personal, kunder och i förekommande fall ridelever.
 Horsemanager och Vetmanager, nedan kallat tjänsten drivs av JEB AB.

Avtalsparter


Detta avtal reglerar förhållandet mellan JEB AB, 559018-5889, Knavravägen 7, 443 61 Stenkullen, nedan kallat JEB och användare av tjänsten, nedan kallat användare.

Registrering och inloggning


Den som vill använda tjänsten registrerar sig som användare och skapar en gård. För detta krävs en mailadress. För att använda veterinärmodulen och Vetmanager krävs dessutom BankID och att användarens personnummer registreras.
 Om användaren vill prova tjänstens funktioner kan hen skapa en testgård. I en sådan kommer användaren inte kunna göra något som kostar pengar, dessutom kommer alla mail som genereras från testgården skickas till användarens mailadress. Endast i testgårdar är det tillåtet att uppge fingerade uppgifter om gården och användare.
 Är gården inte en testgård ansvarar användaren för att de uppgifter som lämnas är korrekta, det är alltså inte tillåtet att registrera sig under falskt namn. 
Alla inloggningskonton är personliga. Det är inte tillåtet med gemensamma inloggningskonton för tex personalgrupper. Inloggningsuppgifter får inte delges andra personer. Varje användare ansvarar för att ha ett lösenord med rimlig säkerhet och att inte andra personer arbetar under användarens användarkonto.

Personuppgifter

Den som registrerar en gård blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lagras under gården. Det går i efterhand att ändra personuppgiftsansvarig till en annan användare på gården. 
Genom att skriva in sina personuppgifter i tjänsten medger man att de lagras och används.
 JEB AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i tjänsten som inte härrör sig till någon gård.
 Känsliga personuppgifter får enbart registreras av den person som personuppgifterna gäller. Genom att själv skriva in sina känsliga personuppgifter ger man samtidigt samtycke för registrering av dem.
 JEB säljer inte personuppgifter till tredje part, men personuppgifter kan kommuniceras till tredje part i samband med tjänstens ordinarie funktion tex till försäkringsbolag i samband med direktreglering. Personer med skyddade personuppgifter får inte registreras i tjänsten.

Läs mer om GDPR i Horsemanager här
Läs mer om GDPR i Vetmanager här

Cookies

Cookies eller så kallade kakor är små filer som webbplatser lägger på din dator för att kunna identifiera den. Med hjälp av identifieringen samlar vissa webbplatser in information om hur surfningen sker på datorn. Det gör inte Horsemanager. Horsemanager använder cookies enbart för att ha koll på sessioner, dvs vem som är inloggad på datorn.

Betalmoduler


Användaren kan välja att öka tjänstens omfattning genom att abonnera på moduler eller tillval för tex hovslagare, ridskola och veterinär. Vissa moduler/tillval kan ha en gratisperiod så användaren utan kostnad kan prova om funktionen passar användarens verksamhet. När eventuell gratisperiod tagit slut uppmanas användaren aktivt förlänga modulen/tjänsten. Sker inte det stängs modulen/tillvalet efter gratisperioden.

Förbrukningar


Det finns ett antal funktioner förutom moduler och tillval som kostar pengar, tex SMS, automatiska pappersbrev, adressuppslagningar, kreditupplysningar mfl, dessa kallas förbrukningar. Priser finns i prislistan.

Fakturering


JEB skickar faktura via e-post en gång i kvartalet. Fakturan innehåller abonnemangskostnader för kommande kvartal samt tidigare förbrukningar. Betalningsvillkor 20 dagar. 
Gårdar med förfallna obetalda fakturor stängs automatiskt då förseningen är 15 dagar.

Användarens uppsägning av abonnemang


Om användaren enbart nyttjar gratismodulen är det bara att sluta använda tjänsten. JEB har rätt att, utan att användaren tillfrågas, ta bort gårdar till vilka ingen loggat in på ett år. 
Om användaren har abonnemang skall uppsägningen ske via mail eller genom att modulen/tillvalet tas bort i tjänsten av användaren. Då kommer inga fler abonnemang för den uppsagda modulen/tillvalet faktureras. När betald period tar slut stängs modulen/tillvalet automatiskt. Obetalda fakturor, som omfattar abonnemang av modulen/tillvalet som skapats innan uppsägningen, måste betalas. 
Användaren väljer själv att inte generera fler förbrukningar. 
JEB har rätt att ta bort gårdens data som tillhör uppsagd modul/tjänst sex månader efter uppsägningen. Om data finns kvar och användaren åter vill aktivera modulen/tillvalet måste användaren betala abonnemangskostnaden från det att tjänsten sades upp.

JEBs uppsägning av tjänsten


Användare samt gård som bryter mot detta avtal kan sägas upp omedelbart av JEB. Användare som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot JEB i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

Support


Support för tjänsten ges via det interna forumet. Ridelevers supportbehov skall skötas av respektive gård. Frågor gården inte kan svara på tas upp i forumet.

Upphovsrätt, ägande av data


Upphovsrätten av tjänsten tillhör JEB. De data som ligger under respektive gård tillhör gården.

Ansvarsbegränsning


JEB ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av tjänsten även om skadorna beror på fel i tjänsten. JEB ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. JEB ansvarar inte för funktionaliteter i tjänsten som producerats av tredje parter eller för att dessa fungerar störningsfritt och utan avbrott.

Ändring av avtalet


JEB förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta användaravtal. Ändringar kan endast ske under de två första månaderna i varje kvartal. 
Användare som saknar betalmoduler/tillval kommer att behöva godkänna det förändrade avtalet vid nästa inloggning. Om godkännande inte sker kan tjänsten inte användas. 
Användare som har betalmoduler behöver godkänna det nya avtalet senast 20 dagar innan nytt kvartal, om inte kommer inte abonnemanget faktureras för nästkommande period och modulen/modulerna avslutas vid innevarande kvartals utgång.

Fullständig reglering


Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga uppgörelser, förslag eller annan kommunikation gjorda av parterna.

Tvist


Tvist som gäller detta avtal skall avgöras av svensk domstol i Göteborg.