Supporttelefonen är i på Läsö i Danmark där den inte tycks fungera, skriv på forumet istället.
Din webbläsare är för gammal och kanske inte fungerar så bra med Horsemanager. Ladda ner Firefox, Chrome eller Opera.
 
 

Skapa ny klinik, förberedelser och villkor

Det är enkelt att skapa en ny klinik i Vetmanager. Eftersom du snart kan skicka recept genom ett klick är det viktigt för Vetmanager att veta att du är du. Dessutom finns ett användaravtal som du behöver läsa och godkänna. När du läst igenom denna sidan godkänner du på knapparna längst ner.

Har du redan Horsemanager?

Vetmanager och Horsemanager med veterinärmodulen på är exakt samma tjänst. Skillnaden är att om du går in via Vetmanager är gränssnittet anpassat för veterinärer. Om du redan har Horsemanager och vill lägga till Vetmanager på samma gård skall du logga in där och aktivera veterinärmodulen under Gård -> Inställningar och fliken Moduler. Vill du ha veterinärmodulen för en annan verksamhet kan du fortsätta här.

Behöver du hjälp med bokföring?

Vi erbjuder även redovisningsbyråtjänster. Genom att använda Vetmanager och Fortnox kan vi arbeta effektivt och ge bra och förutsägbart pris på våra redovisningstjänster. Kontakta angelica@vetmanager.se för mer info.

Detta behöver du

Innan du sätter igång och registerar kliniken är det bäst att ha förberett vad du behöver:

  • Ditt personnummer och veterinärnummer. Är du inte veterinär behöver du inget veterinärnummer.
  • BankID installerat på någon telefon/surflpatta eller BankID på fil på datorn. Har du inte BankID kan du hämta det på din internetbank, det tar inte mer än 10 minuter.
  • Klinikens organistaionsnummer och momsregisteringsnummer.
  • Klinikens kontoplan för bokföringen.

Tillförlitlighet och sekretess

Läs mer om tillförlitlighet säkerhet och och sekretess i Vetmanager här.

Pris

Det som tillkommer till abonnemangspriserna nedan är förbrukningar som du själv väljer i vilken omfattning du vill använda, tex SMS, automatiska pappersbrev, adressuppslagingar, kreditypplysningar och liknande.

Vi tycker att man skall vara öppen med sina priser!
Här framgår skillnaderna mellan Vetmanager och Vetmanager mini.

Prislista Vetmanager fullversion
Benämning
Pris / månad
 
Pris per veterinär, fullpris*
850
Pris per veterinär, två dagar per vecka*
425
Kräver att man betalar fullpris för minst en vet
Pris per veterinär, en dagar per vecka*
212
Kräver att man betalar fullpris för minst en vet
Pris per användare som ej är veterinär
0
obegränsat antal
E-recept per förskrivare
250
Utan kostnad om kliniken handlar sin förbrukning hos Djurfarmacia
Benämning
Pris / månad och veterinär
 
DICOM-koppling
300
Gateway kan krävas i vissa fall
Säkerhetskopiering av DICOM-filer, per fil för 10 år
2
Kräver DICOM-koppling
HL7-koppling (lab-instrument)
150
Kräver en gateway per anläggning, se nedan
Stationärvård
200
Benämning
Pris / månad och klinik
 
Anslutning till station
250
Etiketter via Printnode
200
Vilande klinik
200
Ingen verksamhet, tex vid föräldraledighet
Benämning
Pris / månad och verksamhetsställe
Hyra gateway (liten dator) inkl uppdateringar och övervakning
300
Kräver internetanslutning med fast ip-adress
Benämning
Pris / st
 
SMS
0,89
Automatiskt pappersbrev
14
Utbildning
0
Kostnadsfritt, se nedan
Prislista Vetmanager mini
Benämning
Pris / månad
 
Pris per veterinär Vetmanager mini, fullpris*
300
Pris per veterinär Vetmanager mini, två dagar per vecka*
150
Kräver att man betalar fullpris för minst en vet
Pris per veterinär Vetmanager mini, en dag per vecka*
75
Kräver att man betalar fullpris för minst en vet
E-recept per förskrivare
250
Utan kostnad om kliniken är kund hos Djurfarmacia
Benämning
Pris / st
 
SMS
0,89
Automatiskt pappersbrev
14
Utbildning
0
Kostnadsfritt, se nedan
* Kostnadsfri provperiod i tre månader efter att kliniken registrerats
 

Anslutning till station nedan avses det tillval som gör att flera kliniker kan kopplas samman och dela djurägare, djur och journaler. Vanligt hos stordjursveterinärer. Om du inte behöver dela djur, djurägare och journaler med kollegor som arbetar i annat bolag behövs inte stationstillvalet.

Veterinär som arbetar max två dagar i veckan räknas som en halv veterinär; en veterinär som arbetar en dag i veckan räknas som en kvarts veterinär. Dock krävs minst en fullbetalande veterinär.

 

Utbildning

Utbildning i Vetmanager och Vetmanager mini sker via webben i programmet zoom.us. Det är ett mycket bra videokonferenssystem. Det finns ett antal utbildningar som återkommer, det är ofta minst en utbildning i veckan. Deltagande i dessa är kostnadsfritt, föranmälan krävs inte. För att vara med behöver du dock registrera ett konto på zoom.us (gratis) och ladda ner program/app. Det är lämpligt om datorn har mikrofon.

 

Import från andra journalsystem

Det går att importera data från flera andra journalsystem. Priset för detta är 5000 + 1 kr per djurägare. Kontakta oss för mer information.

Tillgång till journaler efter avslutat samarbete

Om en klinik inte längre är kund hos Vetmanager är journalerna ändå tillgängliga. Man kommer åt dem genom att logga in på horsemanager.se, alla djur ligger under menyn Hästar. Där kan man hämta journalerna. Det krävs att man loggar in minst en gång per halvår för att vara säker på att inget raderas.

 
 

Användaravtal

Läs avtalet innan du går vidare:

Användaravtal

Användaravtal för webbtjänsterna Horsemanager och Vetmanager

Version 1.3, 2018-11-29

Beskrivning av tjänsten


Horsemanager är en webbtjänst för att sköta administration runt hästföretagande. Mycket är gratis, det finns tilläggsmoduler för tex hovslagare och ridskolor som kostar pengar. Veterinärmodulen i Horsemanager är till för journalföring och administration för veterinärer. Det går att arbeta med veterinärmodulen i ett mer anpassat gränssnitt genom att gå in på tjänsten via vetmanager.se istället för via horsemanager.se. Vetmanager och Horsemanager är alltså samma tjänst.
 De som vill använda tjänsten registrerar ett konto för sin verksamhet. Ett sådant konto kallas gård i Horsemanager och klinik i Vetmanager. (Nedan används begreppet gård för både gård och klinik.) Dessutom skapas ett personligt inloggningskonto.
 Under gården kan man skapa fler personliga inloggningskonton för personal, kunder och i förekommande fall ridelever.
 Horsemanager och Vetmanager, nedan kallat tjänsten drivs av JEB AB.

Avtalsparter


Detta avtal reglerar förhållandet mellan JEB AB, 559018-5889, Knavravägen 7, 443 61 Stenkullen, nedan kallat JEB och användare av tjänsten, nedan kallat användare.

Registrering och inloggning


Den som vill använda tjänsten registrerar sig som användare och skapar en gård. För detta krävs en mailadress. För att använda veterinärmodulen och Vetmanager krävs dessutom BankID och att användarens personnummer registreras.
 Om användaren vill prova tjänstens funktioner kan hen skapa en testgård. I en sådan kommer användaren inte kunna göra något som kostar pengar, dessutom kommer alla mail som genereras från testgården skickas till användarens mailadress. Endast i testgårdar är det tillåtet att uppge fingerade uppgifter om gården och användare.
 Är gården inte en testgård ansvarar användaren för att de uppgifter som lämnas är korrekta, det är alltså inte tillåtet att registrera sig under falskt namn. 
Alla inloggningskonton är personliga. Det är inte tillåtet med gemensamma inloggningskonton för tex personalgrupper. Inloggningsuppgifter får inte delges andra personer. Varje användare ansvarar för att ha ett lösenord med rimlig säkerhet och att inte andra personer arbetar under användarens användarkonto.

Personuppgifter

Den som registrerar en gård blir personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lagras under gården. Det går i efterhand att ändra personuppgiftsansvarig till en annan användare på gården. 
Genom att skriva in sina personuppgifter i tjänsten medger man att de lagras och används.
 JEB AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i tjänsten som inte härrör sig till någon gård.
 Känsliga personuppgifter får enbart registreras av den person som personuppgifterna gäller. Genom att själv skriva in sina känsliga personuppgifter ger man samtidigt samtycke för registrering av dem.
 JEB säljer inte personuppgifter till tredje part, men personuppgifter kan kommuniceras till tredje part i samband med tjänstens ordinarie funktion tex till försäkringsbolag i samband med direktreglering. Personer med skyddade personuppgifter får inte registreras i tjänsten.

Läs mer om GDPR i Horsemanager här
Läs mer om GDPR i Vetmanager här

Cookies

Cookies eller så kallade kakor är små filer som webbplatser lägger på din dator för att kunna identifiera den. Med hjälp av identifieringen samlar vissa webbplatser in information om hur surfningen sker på datorn. Det gör inte Horsemanager. Horsemanager använder cookies enbart för att ha koll på sessioner, dvs vem som är inloggad på datorn.

Betalmoduler


Användaren kan välja att öka tjänstens omfattning genom att abonnera på moduler eller tillval för tex hovslagare, ridskola och veterinär. Vissa moduler/tillval kan ha en gratisperiod så användaren utan kostnad kan prova om funktionen passar användarens verksamhet. När eventuell gratisperiod tagit slut uppmanas användaren aktivt förlänga modulen/tjänsten. Sker inte det stängs modulen/tillvalet efter gratisperioden.

Förbrukningar


Det finns ett antal funktioner förutom moduler och tillval som kostar pengar, tex SMS, automatiska pappersbrev, adressuppslagningar, kreditupplysningar mfl, dessa kallas förbrukningar. Priser finns i prislistan.

Fakturering


JEB skickar faktura via e-post en gång i kvartalet. Fakturan innehåller abonnemangskostnader för kommande kvartal samt tidigare förbrukningar. Betalningsvillkor 20 dagar. 
Gårdar med förfallna obetalda fakturor stängs automatiskt då förseningen är 15 dagar.

Användarens uppsägning av abonnemang


Om användaren enbart nyttjar gratismodulen är det bara att sluta använda tjänsten. JEB har rätt att, utan att användaren tillfrågas, ta bort gårdar till vilka ingen loggat in på ett år. 
Om användaren har abonnemang skall uppsägningen ske via mail eller genom att modulen/tillvalet tas bort i tjänsten av användaren. Då kommer inga fler abonnemang för den uppsagda modulen/tillvalet faktureras. När betald period tar slut stängs modulen/tillvalet automatiskt. Obetalda fakturor, som omfattar abonnemang av modulen/tillvalet som skapats innan uppsägningen, måste betalas. 
Användaren väljer själv att inte generera fler förbrukningar. 
JEB har rätt att ta bort gårdens data som tillhör uppsagd modul/tjänst sex månader efter uppsägningen. Om data finns kvar och användaren åter vill aktivera modulen/tillvalet måste användaren betala abonnemangskostnaden från det att tjänsten sades upp.

JEBs uppsägning av tjänsten


Användare samt gård som bryter mot detta avtal kan sägas upp omedelbart av JEB. Användare som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot JEB i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

Support


Support för tjänsten ges via det interna forumet. Ridelevers supportbehov skall skötas av respektive gård. Frågor gården inte kan svara på tas upp i forumet.

Upphovsrätt, ägande av data


Upphovsrätten av tjänsten tillhör JEB. De data som ligger under respektive gård tillhör gården.

Ansvarsbegränsning


JEB ansvarar inte för skador som orsakas av användningen av tjänsten även om skadorna beror på fel i tjänsten. JEB ger inga garantier för oavbruten och störningsfri användning av tjänsten. JEB ansvarar inte för funktionaliteter i tjänsten som producerats av tredje parter eller för att dessa fungerar störningsfritt och utan avbrott.

Ändring av avtalet


JEB förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta användaravtal. Ändringar kan endast ske under de två första månaderna i varje kvartal. 
Användare som saknar betalmoduler/tillval kommer att behöva godkänna det förändrade avtalet vid nästa inloggning. Om godkännande inte sker kan tjänsten inte användas. 
Användare som har betalmoduler behöver godkänna det nya avtalet senast 20 dagar innan nytt kvartal, om inte kommer inte abonnemanget faktureras för nästkommande period och modulen/modulerna avslutas vid innevarande kvartals utgång.

Fullständig reglering


Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare muntliga och skriftliga uppgörelser, förslag eller annan kommunikation gjorda av parterna.

Tvist


Tvist som gäller detta avtal skall avgöras av svensk domstol i Göteborg.

Godkänn för att komma vidare

Det är skittråkigt att läsa avtalstext, men det kan vara några väl investerade minuter!