×
Din webbläsare är för gammal och kanske inte fungerar så bra med Horsemanager. Ladda ner Firefox, Chrome eller Opera.
 
×
 
 
 
 
 

Om JEB AB

Horsemanager och Vetmanager utvecklas och drivs av JEB AB sedan 2015, dessförinnan av JEB KB. Bolaget har också utvecklat Hestur åt Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel. Hestur är ett webbaserat system för att hantera svensk islandshästavel. JEB AB har tidigare även tillhandahållit siten Icesale som var till för att hantera anmälningar inklusive betalningar till islandshästtävlingar.

Verksamhet

JEB ABs inriktning är webbaserade datasystem för verksamheter relaterade till djur. Detta beror på ett stort djurintresse och lång erfarenhet. Vi bygger våra webbtjänster i Ruby on Rails. Vi driftar själva våra linuxservrar, men med viss hjälp av externa konsulten Roger som är en hejare på Linux.

Medarbetare


Jonas Bring

Jonas är utvecklare och huvudägare i JEB AB. Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers. Har avslutat sin 28-åriga domargärning inom islandshästar.


Angelica Broberg

Angelica sitter i Göteborgs skärgård och sköter redovisning, support och utbildning. I sin ungdom hade Angelica islandshäst, har nu en chihuaha, en katt, höns och bin.


Anna Åström

Anna sköter saker bakom kulisserna på deltid. Blir biomedicinsk analytiker när exjobbet är klart. Har tävlat mycket på islandshästar när det begav sig.

Årsredovisningar

Årsredovisningar är offentliga handlingar. Du kan begära ut dem från bolagsverket eller ladda ner dem här:

Årsredovisning 2015-2016
Årsredovisning 2016-2017
Årsredovisning 2017-2018
Årsredovisning 2018-2019
Årsredovisning 2020-2021
Årsredovisning 2021-2022
Årsredovisning 2022-2023
Årsredovisning 2023-2024

 

Miljö

JEB AB har kartlagt sin miljöpåverkan som i stort kan delas upp i följande delar:

  • Tjänsteresor
  • Elförbrukning
  • Förbrukningsmaterial

Tjänsteresor

De resor som företaget företar inom Sverige görs nästan aldrig med tåg eftersom ridskolor och veterinärer sällan är storstadsfenomen. Istället sker resorna med elbil för att minimera miljöbelastningen. I de extremt få fall flyg används klimatkompenseras alltid resorna enligt Gold Standard. Exempel på detta finns nedan.

Elförbrukning

JEB ABs servrar står i en serverhall i Göteborg. Den köper enbart in grön el. I händelse av längre strömavbrott kommer en stor dieselgenerator tillfälligt strömförsörja hallen, detta har inte hänt under den tid Horsemanager och Vetmanagers funnits. Till kontorets förbrukning samt el till elbilsladdning används 100% förnybar el från Skeleftekraft.

Förbrukningsmaterial

Detta handlar till stor del om kontorsmaterial främst papper och toner samt datorer. Volymen av kontorsmaterial som åtgår i verksamheten är liten. Persondatorer som köps är av fabrikatet Apple, servrarna är från HPE. Läs om Apples miljöarbete här. Läs mer om HPEs miljöarbete här.

Exempel på klimatkompensation vid flygresa